Pokličite nas, smo prijazni!  M: 051 312 002     Pišite nam!  Kronaplus-jeziki@siol.net

Iščemo nove sodelavce    fb      g   jezikovni tecaji novi termini

IZVAJANJE TEČAJEV, INDIVIDUALNIH UR IN INŠTRUKCIJ

JEZIKOVNI TEČAJI, INDIVIDUALNE URE IN INŠTRUKCIJE

1. Število ur jezikovnih tečajev

a. Cena jezikovnih tečajev velja za 9 tečajnikov in obsega 51 šolskih ur.

V kolikor je število tečajnikov manjše, se zmanjša število šolskih ur.
za skupino 8 tečajnikov je 45 šolskih ur
za skupino 7 tečajnikov je 40 šolskih ur
za skupino 6 tečajnikov je 35 šolskih ur
za skupino 5 tečajnikov je 30 šolskih ur

b. Cena jezikovnih tečajev (konverzacija in podobne oblike) velja za 18 šolskih ur.
V kolikor je število manjše, se zmanjša število šolskih ur.
za skupino 8 tečajnikov je 15 šolskih ur
za skupino 7 tečajnikov je 12 šolskih ur

c. V kolikor je skupina manjša kot 9 je možno tudi doplačilo, ki ga določi KRONA PLUS

51 urni tečaji :

• za skupino 8 tečajnikov je doplačilo 17 EUR na osebo
• za skupino 7 tečajnikov je doplačilo 34 EUR na osebo
• za skupino 6 tečajnikov je doplačilo 64 EUR na osebo
• za skupino 5 tečajnikov je doplačilo 100 EUR na osebo

18 urni tečaji :

• za skupino 8 tečajnikov je doplačilo 8 EUR
• za skupino 7 tečajnikov je doplačilo 15 EUR

d. Pridržujemo si pravico, da se tečaj odpove, v kolikor je število tečajnikov premajhno oziroma, da se tečaj prestavi na drugi rok. V dogovoru in s strinjanjem tečajnikov, se lahko tečaj izvede z manjšim številom udeležencev, vendar z doplačilom, kar je navedeno v točki 1c.

e. V kolikor se tečaj odpove, je plačnik upravičen do povrnitve celotnega plačanega zneska.

2. Literatura in dodatni material

Literatura in dodatni material nista vračunana v šolnino. Tečajnik se pred tečajem sam odloči, ali si bo literaturo nabavil ali ne oziroma, kje si jo bo nabavil: lahko jo kupi sam ali preko našega podjetja. V kolikor se tečajnik odloči, da bo literaturo in dodatni material nabavil preko našega podjetja, se cena zanjo določi pred začetkom tečaja, saj je za vsak jezik oziroma stopnjo drugačna.

3. Možnost plačila

a. Akcijske cene tečajev se poravnajo pred začetkom tečaja v celoti, redne cene pa je možno poravnati v dveh obrokih, kar velja za vse 51 urne razen 18 ur tečaje. Pri slednjih se tečaj poravna v celoti pred začetkom.

b. Individualne ure in inštrukcije je možno poravnati v enem znesku kot paket 10, 20 ali več ur (po dogovoru), možno pa je poravnati sprotno po opravljeni uri    na sedežu KRONE PLUS d.o.o.

c. Pri obročnem plačilu je potrebno predložiti kopijo osebne izkaznice, ter številko in kopijo TRR.

d. Akcijske cene se poravnajo preko portalov, kjer oglašujemo ali preko našega podjetja na TRR: številke:
    SI56 6100 0001 5694 074 pri Delavski hranilnici ali 02053-0019682263 pri NLB ali 05100-8013140776 pri A banki.

e. Za zamujena plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonsko predpisane obresti.

4. Uveljavljanje stvarne napake

a. Pritožbe in reklamacije glede izvedbe pouka na tečajih in pri individualnih urah ter inštrukcijah sprejemamo v roku dveh mesecev, ko je bila storitev opravljena, pri čimer od dneva storitve ne smeta miniti več kot 2 leti. Potrebna je pisna obrazložitev, ki se jo pošlje priporočeno po pošti. Kasnejših uveljavljanj stvarnih napak ne upoštevamo in prav tako ne vračamo plačane šolnine.

b. Plačniki so se pred začetkom tečaja dolžni pozanimati o vsebini in ostalih stvareh v zvezi s tečajem. Prepoznih ali neutemeljenih pritožb ne sprejemamo.

c. Pritožba se lahko reši tudi izvensodno oziroma z uporabo drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja.

5. Neizkoriščene ure

a. Plačnik ni upravičen do vračila sorazmernega deleža vplačanega zneska, v primeru, da se ni mogel udeležiti določenih ur. Prav tako se te ure ne prenesejo na kasnejši tečaj.

b. Plačnik je upravičen do vračila celotnega ali sorazmernega deleža v primerih, ki so navedeni pod točko 6.

6. Prekinitev tečaja

a. Plačnik lahko prekine tečaj, ki ga že obiskuje, le v primeru upravičenih razlogov:
dogodek, ki ga plačnik ni mogel predvideti (smrt sorodnika v prvem kolenu ali daljša bolezen)
daljša pot v tujino

Plačnik mora pisno poslati obrazložitev nastale situacije ter predložiti dokazilo. Plačniku se vrne sorazmerni znesek vplačila (za ure, ki jih ni obiskal), odštejejo se manipulativni stroški, ki znašajo 45 EUR, ki zajema obdelavo prijavnice, svetovanje, preverjanje jezika ter administrativno delo kot je vodenje evidence, usklajevanje želja ...
Specifikacija manipulativnih stroškov:
- 25 EUR svetovanje
- 10 EUR preverjanje znanja
- 10 EUR vpis (obdelava prijavnice, razvrstitev, vodenje evidence, sporočanja)

Plačnika se lahko proti doplačilu prestavi v kasnejši rok. Doplačilo se obračuna tako, da se znesek že vplačanega tečaja zmanjša za delež ur, katere je že koristil.

V primeru prekinitve tečaja zaradi drugih razlogov, plačnik ni upravičen do vrnitve sorazmernega dela plačanega zneska.

b. V kolikor plačnik odpove tečaj pred začetkom tečaja, na katerega se je prijavil na spletni strani in prejel račun, je dolžan plačati sorazmerni del šolnine, ki je odvisen od roka odpovedi tečaja. Roki odpovedi tečaja so sledeči

odpoved do vključno 30 dni pred začetkom tečaja: 10% cene tečaja
odpoved od 20 do 29 dni pred začetkom tečaja: 30% cene tečaja
odpoved od 14 do 19 dni pred začetkom tečaja: 50% cene tečaja
odpoved od 9 so 13 dni pred začetkom tečaja: 70% cene tečaja
odpoved od 1 do 8 dni pred začetkom tečaja: 100% cene tečaja

c. V primeru nakupa tečaja po akcijski ceni, je plačnik dolžan plačati sorazmerni del šolnine, ki je odvisen od roka odpovedi tečaja. Roki odpovedi tečaja so sledeči:
odpoved do vključno 30 dni pred začetkom tečaja: 30% cene tečaja
odpoved od 15 do 29 dni pred začetkom tečaja: 50% cene tečaja
odpoved od 8 do 14 dni pred začetkom tečaja: 80% cene tečaja
odpoved od 1 do 7 dni pred začetkom tečaja: 100% cene tečaja

7. Odpoved rezerviranih terminov

a. Plačnik mora odpovedati rezerviran termin za individualne ure in inštrukcije najmanj 48 ur pred začetkom ur do 17 ure. Odpoved je možna samo prek telefona na številko KRONE PLUS d.o.o. SMS ali elektronska sporočila ne upoštevamo. Kasnejša odpoved ni možna.

b. Odpoved rezerviranega termina inštrukcij zaradi razlogov, ki so navedeni v točki 6a, je možna. V kolikor gre za daljše potovanje, mora naročnik odjaviti tečaj na številko KRONE PLUS d.o.o.. SMS ali elektronska sporočila ne upoštevamo. Kasnejša odpoved ni možna.

c. V kolikor naročnik ne upošteva točko a in b glede odpovedi rezerviranih terminov, je dolžan poravnati celoten znesek rezerviranega termina.

8. Sklenitev pogodbe na daljavo

a. Z izpolnitvijo prijavnice na naši spletni strani in s strinjanjem s našimi pogoji poslovanja, sklenete pogodbo za določeni tečaj ali inštrukcije.

b. Prijavnica se hrani pri nas v elektronski obliki in je dostopna naročniku v elektronski ali pisni obliki.

c. Pogodba je slovenskem jeziku.

d. Rok trajanja pogodbe je enak trajanju pogodbe posamičnega tečaja.

e. Opis sklenitve pogodbe
prijavnica za sklenitev pogodbe se nahaja na naši spletni strani (www.kronaplus.si) v prvi vrstici desno.
kliknete na polje prijavnica.
odpre se vam prijavnica s prostimi polji, ki jih izpolnite. Vsa polja, ki so označena, je potrebno izpolniti.
na dnu obrazca kliknete DA, če se strinjate z našimi pogoji poslovanja.
na koncu kliknete še oddaj prijavo. S tem ste prijavljeni.

f. V kolikor ste se pri izpolnjevanju prijavnice zmotili oziroma bi želeli kaj dodati ali spremeniti, izpolnite novo prijavnico, v kateri v prostoru dodatno sporočilo opozorite, da ponovno pošiljate prijavnico s spremembo.

g. Tehnično sredstvo je elektronska pošta.

h. Tehnična sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo prijavnice je spletna stran KRONE PLUS d.o.o. z vgrajeno programsko opremo za prepoznavanje napak.

i. Omogočena je uporaba ustreznih, učinkovitih in dostopnih elektronskih sredstev, s katerimi se lahko prepozna ali popravi napake pri vnosu pred oddajo prijavnice.

9. Tečaji s kuponi

V kolikor je tečajnik kupil kupon na različnih portalih, je dolžan:

takoj izpolniti in poslati prijavnico, ki je na naši spletni strani
preko navadne ali e-mail pošte dostaviti kupon
rešiti uvrstitveni test, ki ga dobi preko KRONE PLUS

Na ta način si zagotovi mesto v skupini.
Kupon se šteje kot unovčen, v kolikor se je tečajnik prijavi, vendar na tečaj ni prišel oziroma ga odpovedal najmanj 1 teden pred začetkom tečaja.

9. S podatki naših strank ravnamo v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

10. Delavni čas

Delavni čas KRONE PLUS d.o.o je vsak dan med 9.00 in 17.00 uro po telefonu oziroma v skladu z naročili razen ob sobotah in nedeljah ter praznikih, ko je zaprto. Za sestanek ali srečanje je potrebna predhodna najava po telefonu.

11. Splošni podatki našega podjetja so:

KRONA PLUS, d.o.o.
Tržaška 2
1000 Ljubljana
Davčna številka: SI 59387335
Matična številka: 5393515

 

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Podjetje je vpisano v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom srg 4791/90 18.09.1990.

Smo zavezanec za davek.


KRONA PLUS, jezikovna šola, Filip Jure Vuzem s.p.

Tržaška 2, 1000 Ljubljana
T: 01 42 61 266
M: 051 312 002

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Davčna številka: 42165059 
Matična številka: 7192223000

Podjetje je vpisano v poslovni register Slovenije št.  0424-81-20161208-005631 dne 08.12.2016.

Nismo zavezanec za davek.

 

prijavi Se

KronaPlus logo

KRONA PLUS d.o.o.
Tržaška 2
1000 Ljubljana

Splošni pogoji poslovanja

Zaposlitev

Pin Tržaška 2,
1000 Ljubljana
Phone  01 42 61 266
051 312 002
Mail Kronaplus-jeziki@siol.net
Delujemo
že od
 1989

SLEDITE NAM

fb bel  googlePlus bel 

cenik kronaplus
CENIK